Monthly Archives: august 2012

Voluntarii organizației Alternativa se odihnesc eficient!

În urma desfășurării a unei serii de activități în cadrul proiectului ”Tinerii împreună pentru un viitor fără SIDA” de către voluntarii Asociației Obștești Alternativa, tinerii au decis să organizeze împreună cu echipa de implementare o zi de odihnă.

Astfel la organizarea acestei zile au participat voluntarii, educatorii de la egal la egal și membrii organizației nemijlocit. Pe lîngă jocurile distractive, discuțiile în grupuri mici, gătitul mîncării și atele,  s-au prezentat voluntarilor și activitățile care umrează să fie desfășurate pînă la sfîrșitul anului 2012. Totodată voluntarii s-au pronunțat pentru modificarea cîtorva activități pentru a avea mai mult efect asupra comunății.

Alternativa a fost premiată în cadrul festivalului raional ”Gala bunelor practici de tineret”

Consiliul Raional a organizat în anul 2012 pentru prima dată Gala Bunelor practici de tineret, unde organizațiile neguvernamentale, instrumentele media  și alte grupuri de inițiativă din raion au fost premiate pentru activitatea lor.

Astfel Asociația Obștească Alternativa a fost premiată cu diplomă din partea președintelui raionului Nicolaie Andronache și premii. Totodată, președintele Asociației, Maria Bivol a  realizat o preyentarea în fața audienței despre activitatea Alternativei, proiectul ”Tinerii împreună pentru un viitor fără SIDA” și activitățile ce urmează a fi desfășurate în viitor.

La eveniment nu au lipsit nici voluntarii organizației, cu ajutorul cărora s-au desfășurat toate activitățile.

AO Alternativa a participat la elaborarea Strategiei Raionale de Tineret

În perioada 20-23 august peste 20 tineri si ONG-uri din raionul Ialoveni,  au venit cu propuneri, idei, activităţi, în cadrul mai multor ateliere de lucru, desfăşurate la Consiliul raional Ialoveni, pentru a concepe proiectul strategiei raionale de tineret pentru următorii 5 ani.  La acest work-shop a fost invitată și Asociația Obștească Alternativa.

Participanţii la atelier au fost îndemnaţi să pună accent pe implicare, pe liber acces la informaţii şi pe principiul mobilizării comunităţii.

În baza activităţii desfăşurate de tineri şi propunerilor venite din partea lor, până în luna octombrie 2012 Strategia raională de tineret trebuie să fie finalizată. Proiectul va fi propus spre discuţie şi în alte grupuri de tineri. Ulterior aceasta va fi propusă spre aprobare în şedinţa Consiliului raional Ialoveni.

Elaborarea strategiilor raionale de tineret face parte dintr-un program finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului şi implementat prin colaborarea Asociaţiei Obşteşti Pro Comunitate şi cele 10 consilii raionale din republică.