Monthly Archives: noiembrie 2013

AO Alternativa anunţă concursul raional de pictură şi desen “Viaţa cu HIV/SIDA!” ediţia a II-a, 2013

AIDS-Talk-paintingAO Alternativa în colaborare cu Consiliul Raional Ialoveni anunţă concursul raional de desen şi pictură. Vedeţi mai jos regulamentul.
REGULAMENT
de organizare şi desfăşurare a concursului raional de pictură şi desen “Viaţa cu HIV/SIDA!”
ediţia a II-a, 2013
I. Dispoziţii generale.
Concursul de pictură “Viaţa cu HIV/SIDA!”, este un eveniment organizat de către Asociaţia Obştească Alternativa şi Consiliul Raional Ialoveni. Concursul are drept scop sensibilizarea comunităţii privind atitudinea asupra persoanelor purtătoare de virusul HIV, combaterea şi prevenirea acestuia şi promovarea toleranţii faţă de victimile HIV/SIDA.

II. Obiectivele concursului.
 Descoperirea si promovarea talentului artistic al tinerilor;
 Exprimarea într-o maniera artistico – plastică a toleranţei şi nediscriminării faţă de persoanele
purtătoare de HIV/SIDA;
 Dezvoltarea imaginaţiei creatoare a tinerilor;
 Antrenarea copiilor într-un mediu competitiv şi stimulativ;
 Iniţierea parteneriatelor interinstitutionale.

III. Condiţii de participare.
 Concursul este adresat tinerilor din raionul Ialoveni;
 Vîrsta participanţilor trebuie să fie între 13 şi 20 de ani;
 Mijloace de realizare: pictura în acuarelă, goaşă, ulei, acrilic, creion.
 Format-ul lucrărilor poate fi A4, A3 sau A2.
 Exprimarea pe verso a mesajului lucrării în maxim 100 de cuvinte.
 Lucrările trebuie transmise prin poştă sau depuse personal pînă la data de 29 noiembrie, 2013 la adresa Asociaţia Obştească “Alternativa” Republica Moldova, r. Ialoveni, satul Costești MD-6813, str. Ştefan cel Mare , Centrul de Sănătate Costești, etajul 3 cu menţiunea Concurs de desen. Sau la adresa Consiliului Raional Ialoveni, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, cu menţiunea Concurs de desen.
 Respectarea mijloacelor de realizare enunţate mai sus.

IV. Desfăşurarea concursului.
 Participanții vor fi jurizați de către un juriu de specialitate selectat de către organizatorii concursului;
 Criteriile de evaluare a lucrărilor:
Originalitatea și creativitatea;
Cît de bine este redată tema concursului prin prisma toleranței și compasiunii față de persoanele care sînt purtătoare de virusul HIV;
 Responsabili de organizarea evenimentului:
Preşedintele AO Alternativa: Maria Bivol
Specialist raional în domeniul Politicilor de Tineret: Victor Pletosu.

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL IALOVENI

V. Premii
Participanţii vor primi următoarele premii:
 Premiul I (un premiu): cadou+400 lei + diplomă
 Premiul II (un premiu): cadou + 300 lei +diplomă
 Premiul III (două premii): cadou +200 lei+ diplomă
 10 mentiuni: diplomă.

Mai multe informaţii puteţi solicita la telefonul 069512370 sau adresa ngo.alternativa@yahoo.com