Monthly Archives: februarie 2015

DEZBATERE PUBLICĂ ÎN DOMENIUL POLITICILOR DE TINERET

IMG_1669

În scopul consultării tinerilor privind participarea lor la viaţa comunităţii, la 20 februarie 2015, administraţia raionului Ialoveni şi A. O. ,,Centrul ,,Pro-Comunitate” din Chişinău, au organizat o dezbatere publică în domeniul politicilor de tineret cu 20 de tineri, reprezentanţi ai consiliilor locale de tineret: Ialoveni, Bardar, Costeşti, Dănceni, Moleşti, Puhoi, Ruseştii Noi, Suruceni, Văsieni, Nimoreni, Mileştii Mici, Zîmbreni, de asemenea, membrii Fondului pentru Tineri Ialoveni şi ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti; precum şi ai organizaţiilor non-guvernamentale: ,,Eco-Răzeni, ,,Alternativa”, Costeşti, Asociaţia pentru Dezvoltarea Tinerilor Ruseşteni.

În deschiderea evenimentului, domnul Mihai BRAGA, vicepreşedintele raionului Ialoveni a subliniat că, acţiunile ,,cafeneaua ONG-urilor” şi ,,dezbaterile cu tinerii” sunt instrumente eficiente de consultare a tinerilor pentru a îmbunătăţi activitatea administraţiei raionului în domeniul tineretului. De asemenea, domnul Vitalie POSTU, preşedintele Centrului ,,Pro-Comunitate” a menţionat că, în cadrul proiectului ,,Fortificarea lucrului de tineret”, sînt instruiţi lucrătorii de tineret din ţară şi învăţînd din bunele practici europene realizăm un studiu comparativ între politicile de tineret din Republica Moldova, Estonia şi Croaţia.

Pe parcursul dezbaterilor, tinerii au lucrat în 3 ateliere (echipa ,,juriul”, echipa ,,pro” şi echipa ,,contra”). Participanţii, au afirmat că, se consideră tineri pentru că au multă energie şi putere de creaţie. Ceea ce îi deosebeşte de adulţi este fatul că sunt mereu în formare, obţin experienţă, manifestă entuziasm şi inovare. Totodată, tinerii şi-au definit valorile şi competenţele cu care sunt înzestraţi: dinamism, forţă, impetuozitate, putere, tărie, vigoare, vitalitate, potenţă, voinicie, fermitate, energie inepuizabilă, perseverenţă, tenacitate, asiduitate.

         Încă de la începutul dezbaterilor tinerii au subliniat aspectele:

 • Cîteva probleme ale tinerilor: lipsa centrelor de tineret în localităţi, bugetul limitat alocat pentru acţiuni de tineret, lipsa specialistul de tineret şi sport în administraţia publică locală, şomajul şi migraţia tinerilor.
 • Necesitatea unui parteneriat mai eficient între tineri şi administraţiile publice locale. S-ar realiza dacă ar fi un specialist în domeniul tineretului şi sportului la primărie.
 • Lucrătorii de tineret trebuie să desfăşoare activităţi model şi să implice tinerii şi voluntarii la colaborare;
 • Abilitarea tinerilor să se facă prin activităţi de educaţie non-formală;
 • Tinerii din localităţile raionului Ialoveni participă activ la procesul de luare a deciziilor prin: grupuri de iniţiativă, consilii locale de tineret, asociaţii obşteşti, care asistă activ la şedinţele consiliului local, audieri publice, dar şi la realizarea proiectelor comunitare;
 • Informarea tinerilor prin reţele de socializare, site-uri, dar şi prin ziarele locale. O problemă este lipsa centrelor de tineret din localităţi, dar serviciile de informare sunt oferite de consiliile locale de tineret. Astfel, ste necesar de extins Reţeaua consiiliilor locale de tineret în toate localităţile din raion.
 • Aşteptările tinerilor de la mediul politic sunt: transparenţa actului decizional, consultarea cetăţenilor, banii publici să fie valorificaţi conform necesităţilor tinerilor.

Prin urmare, după efectuarea acestei analize, participanţii au elaborat o serie de concluzii şi recomandări. În localităţile raionului Ialoveni, tinerii participă în mare măsură la viaţa politico-administrativă, economică, socială, educaţională, culturală şi ecologică. Astfel,  contribuie la dezvoltarea comunităţilor în care trăiesc.

 1. Asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare.

– necesitatea cursurilor de ghidare în carieră pentru clasele IX – XII;

– atelierele de instruire pentru tineri pe diverse teme şi interese, să fie desfăşurate de specialişti versaţi;

– profesorii să desfăşoare lecţii cu elevii într-un mod interativ;

– organizarea atelierelor de instruire pentru tineri pe diverse teme;

– susţinerea ziarelor şcolare şi locale;

– organizarea vizitelor de studiu şi schimburilor de experienţe între elevi, studenţi, profesori.

 1. Iniţiative comunitare. Instrumente de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor.

– necesitatea specialiştilor de tineret în localităţi, cu program local de acţiuni pentru tineret şi a strategiilor locale pentru tineret.

– crearea ONG-urilor, a consiliilor locale şi a grupurilor comunitare pentru tineret, care să mobilizeze şi să asigure ocupabilitatea tinerilor.

 1. Sănătatea tinerilor şi viaţa tinerelor familii.

– organizarea campaniilor de informare privind sănătatea reproductivă a tinerilor;

– înfiinţarea unei ,,şcoli a mămicilor şi tăticilor”;

– centrele de sănătate să dezvolte parteneriatul cu ONG-urile.

 1. Dezvoltarea afacerilor şi locurilor de muncă pentru tineri.

– necesitatea cursurilor de educaţie antreprenorială;

– susţinerea tinerilor antreprenori prin programele de granturi ale PNAET şi ODIMM.

– recunoaşterea voluntariarului ca experienţă de muncă la angajarea tinerilor.

 1. Timpul liber, recreere, ecologie, cultură şi sport.

– înfinţarea cercurilor de interese;

– instruirea tinerilor voluntari despre diferite oportunităţi;

– dotarea sălilor de sport în localităţi şi organizarea competiţiilor sportive;

– proiecte ecologice: amenajarea cu bănci şi urne a parcurilor din localităţi, plantarea copacilor, activităţi de salubrizare a satelor;

– organizarea activităţilor culturale şi artistice, concursuri TVC;

– dezvoltarea parteneriatului între instituţiile statului şi ONG-uri pentru atragerea de fonduri şi implementarea proiectelor culturale.

Acţiunea este realizată în cadrul proiectului ,,Fortificarea Lucrului de Tineret”, implementat de Centrul ,,Pro-Comunitate”, cu suportul financiar al programului FHI 360. Dezbaterea s-a finalizat cu o pauză de cafea şi rambursarea cheltuielilor de deplasare ale participanţilor de către Centrul ,,Pro-Comunitate”.

„Acest proiect este posibil datorită  ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Opiniile exprimate aparțin participanților și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a Guvernului SUA”.

Liliana Ionaș-locul III în cadrul Festivalului Tinerilor Îndrăgostiţi

echipa

În scopul promovării cuplurilor model de tineri îndrăgostiţi, administraţia raionului Ialoveni şi Fondul pentru Tineri Ialoveni au organizat Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia IV, care s-a desfăşurat la 22 februarie 2015, Casa Raională de Cultură Ialoveni, în ajunul sărbătorii ,,Dragobetele sărută fetele”.

În deschiderea evenimentului, domnul Mihai BRAGA, vicepreşedintele raionului Ialoveni a subliniat că, susţine şi apreciază la justa valoare tinerii talentaţi, cuplurile tinere, care participă cu dăruire de sine la viaţa comunităţii”.

În cadrul concursului au participat 5 cupluri tinere. Antrenate la diverse probe, perechile au prezentat cele mai originale poveşti de dragoste, au rostit cele mai frumoase declaraţii de dragoste, s-au descurcat ingenios la testul de cunoaştere reciprocă, apoi, fiecare, şi-au etalat talentele, printr-un program artistic deosebit.

Din componenţa comisiei de jurizare au făcut parte personalităţile:

 1. BRAGA Mihai, vicepreşedintele raionului Ialoveni;
 2. BURUIANĂ Mariana, Fundaţia Est-Europeană din Moldova;
 3. COTOROBAI Elena, voluntar, Asociaţia Obştească ,,Eco-Răzeni”;
 4. BIVOL Maria, preşedinte, Asociaţia Obştească ,,Alternativa”, Costeşti;      5. ŞINCOVICI Angela, director adjunct, psiholog, L. T. ,,Petre Ştefănucă”, or. Ialoveni.

Prin urmare, cuplurile înzestrate cu un potenţial valoric autentic, laureate ale Festivalului Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia IV, sunt:

Locul I  – ,,Cuplul model de tineri îndrăgostiţi al anului 2015”

 1. Cuplul Stavinschi Daiana şi Suvac Petru, or. Ialoveni, cu nota medie 9, 70, au primit diplome de laureat, trofeul festivalului, florile recunoştinţei şi un premiu de 1 000 lei;

 

Locul II

 1. Cuplul Puica Lilia, Horeşti, şi Dimitriu Cozma, Zîmbreni, cu nota medie 9, 50, au primit diplome de laureat, florile recunoştinţei şi un premiu de 800 lei;
 2. Cuplul Pînzaru Eugenia, Cigîrleni, şi Sergiu Titica, Răzeni, cu nota medie 9, 40, au primit diplome de laureat, florile recunoştinţei şi un premiu de 800 lei;

 

Locul III

 1. Cuplul Ţurcanu Nicoleta, Horeşti, şi Tulbure Vladislav, Zîmbreni, cu nota medie 9, 30, au primit diplome de laureat, florile recunoştinţei şi un premiu de 800 lei;
 2. Cuplul Ionaş Liliana şi Manica Vasile, Costeşti, cu nota medie 9, 10, au primit diplome de laureat, florile recunoştinţei şi un premiu de 800 lei;

Menționăm, că Liliana Ionaș este coordonatorul echipei de voluntari ai Asociației Alternativa, și care a fost susținută de întreaga echipă. De remarcat faptul că, voluntarii Asociaţiei Obşteşti ,,Alternativa” şi ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti, tot în cadrul acestui eveniment au distribuit pliante cu sfaturi utile pentru sănătatea reproductivă a tinerilor și modul sănătos de viață.

 

 

A.O. Alternativa a participat la un seminar organizat de European Youth Foundation

10689448_824390704295425_2655529977627714656_n

Asociația Obștească Alternativa din satul Costești, raionul Ialoveni a participat în perioada  17-21 februarie la un seminar în cadrul Centrului European de Tineret din Strasbourg, Franța.

”Alternativa” a fost selectată prin intermediul unui concurs deschis pentru organizațiile înregistrate pe platforma EYF (European Youth Foundation) și care au conexiune cu dezvoltarea proiectelor  pentru tineri (scrierea proiectelor, implementare, raportare) unde au fost selectați 28 de organizații neguvernamentale, care activează la nivel local sau național.

Obiectivele principale ale seminarului au fost: crearea de rețea informale dintre echipa EYF și tinerii care dezvoltă proiecte cu susținere EYF; impărtășirea informației privind activitatea sistemului operațional (sisemul online și web site http://www.coe.int/) ; comprehensiunea privind proiectele pilot; obținerea informațiilor privind diverse situații ale organizațiilor care sînt finanțate de EYF.

Alternativă pentru o Dragoste fără griji!

17

Cu ocazia Zilei Internaționale a Îndrăgostiților, vineri, 13 februarie, Asociația Obștească din satul Costești, raionul Ialoveni a pregătit un program educativ pentru elevii din Gimnaziul ”Fundul Galbenii” din raionul Hîncești, pe tema sănătății sexual-reproductive.

Astfel, voluntarii organizației, care sînt și membri ai Rețelei Naționale de Tineri Y-Peer Moldova,  împreună cu Moașa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Avante au realizat o oră informativă despre  schimbările pubertare în adolescență, regulile de igienă intimă atît la băieți cît și la fete, infecțiile cu transmitere sexuală, inclusiv HIV/SIDA și simptomele acestora și deasemenea pașii concreți în caz de depistare a unor simptome. La finalul orei, tinerii au dat întrebări anonime specialistului de la CSPT Avante, care a dat răspuns la nedumeririle tinerilor privind această temă.

Pe parcursul recreației, elevii Gimnaziului au fost îmbrățișați de către echipă pentru a deveni mai toleranți unu cu altul. Totodată fenomenul de free hugs a avutși scopul de a reduce din fenomenul discriminării persoanelor purtătoare de HIV/SIDA, informînd prin intermediul pliantelor că HIV/SIDA nu se molipsește prin îmbrățișări, sărut, strîngere de mînă, aer, etc. Elevii din Gimnaziu au avut și ocazia să transmită un mesaj de dragoste  prietenilor, iubitei/lui, profesorilor, persoanelor dragi prin intermediul unor inimioare care se atașau de un panou.

Tinerii și profesorii din Gimnaziul ”Fundul Galbenii” au fost foarte receptivi la această inițiativă, și au invitat echipa și cu alte seminare la tema sănătate tinerilor.

Pregătiri cu ocazia Zilei Internaționale a Îndrăgostiților

sedinta3

Vineri, 6 februarie, voluntarii Asociației Obștești Alternativa s-au întrunit în cadrul CSPT Avante pentru a discuta despre activitățile dedicate Zilei Internaționale a Îndrăgostiților.

Astfel, în urma unui brainstorming, voluntarii au decis de a realiza o oră informativă pentru elevii claselor a IX-a despre sănătatea sexual-reproductivă și igiena intimă a băieților și a fetelor. Tot în cadrul instituției de invățămînt, care va fi selectată, se va realiza un flash-mob pe parcursul unei reacreații. Acest eveniment va consta din distribuirea de îmbrățișări (Free Hugs) și pliante informative, și implicarea elevilor în a transmite mesaje de dragoste pe panou, pentru persoanele care le iubesc.

Voluntarii planifică de a realiza această activitate și în alte instituții de învățămînt, cu ocazia Zilei Dragobetelor, daca tinerii vor fi receptivi la mesajul transmis.