Monthly Archives: iunie 2015

Concursul de pictură și desen ”Viața cu HIV/SIDA” și-a desemnat cîștigătorii

P1350016

Joi, 25 iunie, în cadrul Galei Bunelor Practici, ediția a IV-a, Asociația Obștească Alternativa a organizat expoziția lucrărilor în cadrul concursului de pictură și desen ”Viața cu HIV/SIDA”, unde a avut loc și jurizarea lucrărilor.

Juriu, format din profesorul Iurie Melnic, medicul Olga Gavriluță, președintele AO Alternativa Maria Bivol, specialistul de politici de tineret Victor Pletosu și președintele raionului Ialoveni Lilian Popescu, au apreciat picturile conform criteriilor de expresivitate, autenticitate, originalitatea și măestria redării tematicii. Concursul de pictură “Viaţa cu HIV/SIDA!”, este un eveniment organizat de către Asociaţia Obştească ,,Alternativa” în colaborare cu Consiliul Raional Ialoveni. Concursul  are drept scop sensibilizarea comunităţii privind atitudinea asupra persoanelor purtătoare de virusul HIV, combaterea şi prevenirea acestuia şi promovarea toleranţei faţă de victimile HIV/SIDA.

În cadrul concursului cele mai multe lucrări au fost din satul Țîpala, care au luat și premiile de frunte ale concursului. Astfel mențiune și cîte un cadou din partea organizației au primit Ludmila Leca și Ghețiu Felicia din Liceul Teoretic Țîpala și Marcela Bîrsa din Liceul Teoretic ”Dimitrie Cantemir” satul Văsieni.Diplomă pentru locul III, cadou  și un premiu bănesc  de 300 de lei a fost cîștigat de Iulian Popov, diplomă pentru locul II, cadou și premiu bănesc de 500 lei a fost oferit Cristinei Leca, iar locul I a plecat tot în Liceul Teoretic Țîpala la Irina Musteață, care deasemenea a primit diplomă, un cadou și un premiu bănesc de 700 lei.

Evenimentul a avut loc în cadrul Centrului de Sprijinire a Afacerilor Transfrontaliere Noi-Training, Expoziții și Simpozioane din pădurea Ruseștii Noi.

Concursul de desen și pictură ”Viața cu HIV/SIDA”, se află la cea de a IV-a ediție, și este o activitate implementată  în cadrul proiectului cu același titlu, cu suportul MTV Staying Alive Foundation.

În raionul Ialoveni, drepturile omului sînt tălmăcite de către toate generațiile

P1340717

Marți, 16 iunie a avut loc prima întîlnire a beneficiarilor proiectului ”Solidaritatea între generații”, după încheierea taberei  de vară  în domeniul drepturilor omului, desfășurată în perioada 29 mai-3 iunie, 2015.

Cei 10 tineri și 10 persoane în etate din raionul Ialoveni,  s-au întîlnit în satul Costești, în cadrul Clubului Persoanelor în Etate al AO Compasiune. În cadrul întîlnirii, participanții au discutat în contextul alegerilor locale, despre dreptul la vot. Ambele generații s-au exprimat asupra acestui drept, astfel au discutat despre semnificația și importanța acestuia, modalitățile de limitare a dreptului și necesitatea educației electorale în rîndul generației tinere, în vederea ridicarii nivelului de participare a tinerilor la alegeri.

A doua parte a întîlnirii s-a axat pe momentul cultural pe care participanții îl pregătesc, în vederea evoluării în fața publicului, prin intermediul căruia se va oferi un model de colaborare între generația tînără și cea vîrstnică. Astfel, în urma unui asalt de idei, coordonatorul cultural, Iurie Melnic a realizat împreună cu participanții o schiță a scenariului, și au fost distribuite însărcinările pentru fiecare participant.

Acest proiect este implementat de A.O. Alternativa, cu suportul European Youth Foundation, Consiliul Europei.

 

Mai solidari, mai informați, mai abilitați!

P1340652

Miercuri, 3 iunie, în satul Costești, raionul Ialoveni s-a încheiat training-ul ”Drepturile Omului și incluziunea socială”, realizat în cadrul proiectului  implementat de A.O. Alternativa,”Solidaritatea între generații”, cu suportul Fundației Europene a Tineretului, Consiliul Europei.

În data de 29 mai-3 iunie, 10 tineri și 10 persoane în etate din raionul Ialoveni au participat la o tabără de vară în domeniul drepturilor omului. În cadrul activității, participanții au învățat noțiunile generale, definiții, istoria și generalitățile despre drepturile omului, egalitatea de gender și alte drepturi sociale. La sesiuni au participat și diferiți invitatați de la diverse instituții din domeniu, dintre care Centrul de Resurse Juridice din Moldova, Direcția de Asistență Socială al Consiliului Raional Ialoveni, Ministerul Tineretului și Sportului, dar și oaspeți din partea finanțatorului, Natalia Militello.

La finalul trainig-ului, participanții au elaborat un plan de acțiuni pentru următoarele 4 luni, care prevede întîlniri lunare, unde vor dezvolta un program cultural cu care vor evolua la diverse evenimente publice din raionul Ialoveni, coordonat de Iurie Melnic. Tot în cadrul acestor întîlniri participanții training-ului vor discuta, analiza și evalua cum implementează cunoștințele din domeniul drepturilor omului la ei în comunitate cu echipa de implementare a proiectului.

Ultima zi s-a încheiat cu recapitularea informației obținute pe parcursul taberei în domeniul drepturilor omului, cu evaluarea finală, oferirea diplomelor de participare, dar și momente culturale emoționante oferite de către participanți pentru trainerii Mariana Țurcan și Viorica Mocanu.

Acest proiect este implementat de A.O. Alternativa, cu suportul European Youth Foundation, Consiliul Europei.

A.O. Alternativa își extinde activitatea în Universități

20150518_084819
Pe parcursul lunii mai, Rețeaua Educatorilor de la egal la egal al Asociației Obștești Alternativa, în frunte cu Vasile Manica, au desfăşurat 2 ore informative în incinta Universităţii Pedagogice de stat ,, Ion Creangă ”  pentru studenţii Facultăţii de Istorie şi Geografie specialitatea Ed. Civică şi Istorie anul I şi anul II.
Studenții au făcut cunoștință despre maladia HIV/ SIDA, istoricul, statisticile și conscecințele acesteia.  Cu toate că în planul de învăţământ al specilitatii informaţia este predată, o mare parte din informaţie a fost necunoscută pentru participanți. Astfel informaţia prezentat a avut un impact pozitiv pentru tineri, care și-au exprimat intenția unei potențiale cooperări dintre Universitate și Ngo Alternativa.
La finalul orelor informative, au fost oferite chestionare de evaluare a impactului și nivelului de asimilare a informației de către participanți.
În fișele anonime de evaluare a orelor informative, studenții Facultăţii s-au exprimat că ar fi interesaţi să cunoască  în următoarele ore informative bolile care se trasmit pe cale sexuală, cât şi detalii amănunţite asupra simptomelor din stadiile 3 şi 4 ale bolii SIDA
Această activitate face parte din proiectul ”Viața cu HIV/SIDA”, implementat de A.O. Alternativa, cu suportul MTV Staying Alive Foundation.

Oaspeții Proiectului ”Solidaritatea între generații”

Ion Donea

Duminică, 31 mai proiectul ”Solidaritatea între generații” a continuat cu vizita reprezentantului Centrului de Resurse Juridice din Moldova, Ion Guzun. Acesta a făcut o prezentare despre Mecanismele de protecție a Drepturilor Omului la nivel național și internațional, despre Convențiile la care Moldova este parte, ONG-urile din domeniu,  iar mai apoi a urmat o serie de întrebări din partea tinerilor și a persoanelor în etate despre drepturile omului, au discutat diverse cazuri și au încercat să identifice soluții pentru anumite situații din viață.

A patra zi de training a început cu vizita șefului Direcției  Ministerului Tineretului și Sportului, Ion Donea. Dumnealui a venit cu o prezentarea despre conexiunea dintre Ministerul Tineretului și Sportului din Republica Moldova și Fundația Europeană de Tineret (European Youth Foundation), care este donatorul acestui proiect. Deasemenea Ion Donea a explicat Activitatea Consiliul Europei, Directoratul Democrației și Participare, și la final a venit cu un mesaj de susținere a ideei de proiect și a îndemnat participanții să fie mesagerii informației și abilităților căpătate pe parcursul training-ului.

Reprezentantul Fundației Europene de Tineret, Natalia Militello a venit cu o prezentare interactivă despre activitatea Fundației și care este procesul prin care o organizație poate obține finanțare, criteriile de selectare a unui proiect, modalitatea de comunicare cu aplicanții, prioritățile Consiliului Europei în domeniul tineretului, ș.a. Totodată Natalia a distribuit pliante participanților pentru a se informa mai profund, despre activitatea EYF.

În a doua parte a zilei, tinerii și vîrstnicii au participat la o sesiune despre drepturile sociale, iar mai apoi, Specialistul principal al Direcției de Asistență Socială, Vera Ursuleac a făcut o prezentare despre activitatea Secției, serviciile pe care le oferă aceasta și responsabilității lucrătorilor din domeniul social. Participanții au oferit  în mod activ întrebări, dar au avut șii feed-back în legătură cu legislația imperfectă în domeniul social. Reprezentantul Direcției a invitat participanții de la training de a se implica în activități de voluntariat, să fie activi în viața comunității, și dacă au întrebări, Direcția este deschisă spre rezolvarea acestora.

Seara de 1 iunie s-a finalizat cu un mesaj din partea tuturor cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, exprimat prin scenetă, dans, cîntec, mesaj de felicitare, poezie, ghicitori, desen și a fost organizată o mică loterie pentru toți participanții.

Aducem aminte că în perioada 29 mai – 3 iunie se desfășoară tabăra de vară ”Drepturile Omului”, pentru 10 tineri și 10 persoane în etate, care este o activitate ce face parte din proiectul ”Solidaritatea între generații”,  implementat de A.O. Alternativa cu suportul European Youth Foundation, Consiliul Europei.