Monthly Archives: ianuarie 2016

În satul Costești a fost creat un grup de mobilizare comunitară

3

Sîmbătă, 23 ianuarie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Costești a avut loc prima ședință de constituire a grupului de mobilizare comunitară din cadrul proiectului ”Apă potabilă pentru locuitorii satului Costești ”, implementat de A.O. Alternativa în colaborare cu Primăria Costești.

Membrii grupului, în număr de 19, au fost de diferite vîrste și ocupații, din diverse categorii sociale sau regiuni ale satului. În cadrul evenimentului costeștenii au făcut cunoștință cu proiectul în curs de implementare și scopul constituirii acestui grup. Participanții au fost instruiți cum să se implice eficient în activități comunitare cu accent pe Drepturile Omului, să formuleze și să depună petiții privind necesitățile satului adresate Primăriei Costești. Această activitate urmărește ca cetățenii să fie abilitați să identifice cele mai stringente probleme locale și să contribuie la dezvoltarea comunitară prin intermediul ONG-urilor locale.

În cadrul instruirii au participat activ

Cetăţenii din regiunea Gîrlea au aprobat unanim contribuţia pentru renovarea apeductului

adunarea11

Duminică, 17 ianuarie 2016, ora 9.00 în regiunea Gîrlea, Primăria satului Costeşti, în colaborare cu A.O. Alternativa, au organizat adunarea cetăţenilor care sunt consumatori ai apei potabile de la fîntîna arteziană ”La Nucuşori”, care este de o calitate nesatisfăcătoare, și necesită conectarea urgentă la altă sursă de apă de calitate. Adunarea a avut scopul de a informa direct cetăţenii despre proiectul ”Apă de calitate pentru locuitorii satului Costeşti”.

La eveniment au fost prezenţi aproximativ 70 de cetăţeni, grupul de implementare a proiectului, în frunte cu primarul şi viceprimarul satului, 4 consilieri locali, agenţi economici, şi specialiştii în aprovizionare cu apă. În cadrul adunării, cetăţenii au fost informaţi despre planul proiectului, costurile totale, suma oferită grant din partea Fundaţiei Est-Europene şi necesitatea acoperirii de către populaţie,

Vrei să schimbi ceva în satul tău? AO Alternativa te invită să faci parte dintr-un grup de mobilizare comunitară

12391420_1008376392518629_6709771299722527394_n

Asociația Obștească Alternativa, în colaborare cu Primăria satului Costești au dat start implementării proiectului ”Apă de calitate pentru locuitorii satului Costești”, începînd cu 15 decembie 2015.

Printre activitățile principale a proiectului se numără crearea unui grup local de mobilizare comunitară care să se implice eficient în activități comunitare cu accent pe drepturile omului; lucrări de reabilitare a apeductului Gîrlea pe o lungime de 1,5 km, inclusiv cu contribuția cetățenilor și inaugurarea apeductului.

Astfel, organizația Alternativa face apel