Daily Archives: 24 ianuarie 2016

În satul Costești a fost creat un grup de mobilizare comunitară

3

Sîmbătă, 23 ianuarie 2016, în sala de ședințe a Primăriei satului Costești a avut loc prima ședință de constituire a grupului de mobilizare comunitară din cadrul proiectului ”Apă potabilă pentru locuitorii satului Costești ”, implementat de A.O. Alternativa în colaborare cu Primăria Costești.

Membrii grupului, în număr de 19, au fost de diferite vîrste și ocupații, din diverse categorii sociale sau regiuni ale satului. În cadrul evenimentului costeștenii au făcut cunoștință cu proiectul în curs de implementare și scopul constituirii acestui grup. Participanții au fost instruiți cum să se implice eficient în activități comunitare cu accent pe Drepturile Omului, să formuleze și să depună petiții privind necesitățile satului adresate Primăriei Costești. Această activitate urmărește ca cetățenii să fie abilitați să identifice cele mai stringente probleme locale și să contribuie la dezvoltarea comunitară prin intermediul ONG-urilor locale.

În cadrul instruirii au participat activ