Monthly Archives: martie 2016

Satul Costești va avea un centrul comunitar pentru bătrîni

Asociația Obștească Alternativa în colaborare cu Primăria satului Costești au dat start implementării proiectului batrani-4380Centrul  Comunitar pentru bătrîni „SPERANȚA”, din satul Costești”, începînd cu data de 3 februarie 2016.

Scopul proiectului  este de a îmbunătăți calitatea serviciilor sociale, în vederea asigurării unui mediu de viața activ pentru persoanele în etate din satul Costești, acordându-se asistența și sprijin specializat pentru informare socială, terapie ocupațională și petrecerea timpului liber, cât și pentru reducerea unor situații vulnerabile pentru persoanele vârstnice și creșterea gradului de sensibilizare și participare a comunității locale, pentru susținerea persoanelor de vârstă a treia la o viață autonomă și demnă.

 

Principalele activităţi de proiect care urmează să fie realizate sunt :

FONDUL PENTRU TINERI IALOVENI – SOLUŢIA INVESTIŢIEI INTELIGENTE ÎN DEZVOLTAREA COMUNITĂŢII

          La 24 martie 2016, sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni, s-a desfăşurat Festivitatea de lansare a 7346_985689111496380_3513871634947689175_nRundei a XII – a de Granturi Mici pentru Tineri a Fondului pentru Tineri Ialoveni, cu semnarea acordurilor de colaborare şi înmînarea certificatelor de grant pentru implementarea celor 24 proiecte din 15 localităţi din raion.

La eveniment ne-au onorat cu prezenţa sa, partenerii pentru dezvoltarea politicilor de tineret, personalităţi din administraţia raionului Ialoveni, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, Fundaţia Est-Europeană din Moldova, care au desfăşurat un dialog constructiv cu tinerii ingenioşi, activi şi inteligenţi.

În deschiderea festivităţii, domnul Anatolie DIMITRIU, Preşedintele Raionului Ialoveni, a exprimat

A.O. Alternativa anunță concurs pentru selectarea unei companii pentru servicii de construcție și reparație

Prezentare generală
Asociația Obștească „Alternativa” implementează în perioada februarie 2016- noiembrie 2016 proiectul „Centrul tendercomunitar pentru bătrîni SPERANȚA”. Acest proiect se realizează cu suportul Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

Pentru realizarea cu succes a acestui proiect, Asociația Obștească „Alternativa” planifică renovarea curentă a spațiului oferit de Primăria Costești și adaptarea lui la necesitățile individuale a bătrînilor și oferirea condițiilor necesare pentru desfășurarea activităților pentru beneficiari, prin capacitarea centrului comunitar cu resurse și echipament necesar;

În acest scop, AO „Alternativa” va selecta o companie de construcții care va executa lucrările de renovare conform caietului de sarcini expus mai jos.

Obiectiv
Pentru buna desfăşurare a Proiectului, compania de construcții va

Iluminare stradală pentru s. Costești – Siguranță pentru cetățeni

2-1

Pentru donații, accesați link-ul: https://guvern24.md/projects/iluminare-stradala-pentru-satul-costesti-siguranta-pentru/

Satul Costești este o localitate de peste 12 000 locuitori, situat la o distanță de 22 km de orașul Chișinău. Prin urmare, așezarea geografică favorabilă datorată apropierii de centrul raional și inclusiv de orașul Chișinău, deschid importante perspective și oportunități de dezvoltare economică durabilă a localității, dezvoltare a turismului şi mobilitate a populaţiei spre centrele economice regionale.

Pe raza satului Costești, raionul Ialoveni există o rețea de linii electrice aeriene de înaltă tensiune, medie şi joasă. Satul este asigurat cu energie electrică prin intermediul a 1900 piloni. Starea liniilor de distribuţie este satisfăcătoare, rețelele de energie și cele telefonice fiind reparate în situațiile create în urma intemperiilor vremii. Acoperirea iluminării stradale este însă insuficientă, în special pe străzile principale, care asigură accesul cetățenilor spre gospodăriile lor sau la instituțiile publice (școală, grădiniță, etc.) sau alte organizații de interes comun (biserică, magazin, piață, stație de microbuz, etc.).  Datorită acestor condiții, gradul de insecuritate a cetățenilor crește prin numărul mare de infracțiuni comise în perimetrele ne-iluminate. Conform datelor oferite de postul local de poliție, numărul accidentelor rutiere este vădit mărit în aceste sectoare.