Category Archives: Fără categorie

Participă și TU la FESTIVALUL TINERILOR ÎNDRĂGOSTIŢI

images

În scopul promovării cuplurilor model de tineri îndrăgostiţi, Consiliul Raional Ialoveni în parteneriat cu Fondul pentru Tineri Ialoveni organizează Festivalul Tinerilor Îndrăgostiţi, Ediţia IV, care se va desfăşura la 22 februarie 2015, orele 14:00, Casa Raională de Cultură Ialoveni.

Încurajăm cuplurile înzestrate cu un potenţial valoric autentic să aplice la concursul din cadrul festivalului, conform regulamentului ataşat. Regulamet_Tinerii_Indragostiti. doc

Voluntarii de la Alternativa au participat la FORUMUL DE IARNĂ AL TINERILOR

2

În scopul consolidării mecanismelor de participare a tinerilor la viaţa publică, administraţia raionului Ialoveni în parteneriat cu A. O. ,,Eco-Răzeni” a organizat Forumul de Iarnă al Tinerilor, cu genericul: ,,Tinerii ialoveneni promovează cetăţenia inteligentă şi activă”, la 31 ianuarie 2015, în sala mare de şedinţe, Consiliul Raional Ialoveni. La lucrările forumului au participat peste 70 de tineri, reprezentanţi ai consiliilor locale de tineret: Ialoveni, Bardar, Costeşti, Dănceni, Horeşti, Moleşti, Puhoi, Răzeni, Ruseştii Noi, Suruceni, Ţipala, Văsieni, Nimoreni; de asemenea, echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor ,,Avante”, Costeşti; precum şi organizaţiile non-guvernamentale: ,,Eco-Răzeni, ,,Alternativa”, Costeşti, Asociaţia pentru Dezvoltarea Tinerilor Ruseşteni.

În deschiderea evenimentului, domnul Mihai BRAGA, vicepreşedintele raionului Ialoveni, a menţionat că administraţia raionului apreciază şi promovează tinerii activi, dar un imperativ al timpului este ca grupurile de iniţiativă ale tinerilor care au implementat proiecte cu suportul Fondului pentru Tineri Ialoveni şi al Consiliului Raional Ialoveni, să creeze ONG-uri, care au posibilitatea de a atrage şi mai multe resurse pentru dezvoltarea comunitară.

Agenda forumului a cuprins 3 subiecte principale pentru analiza situaţiei în domeniul tineretului.

Prima sesiune denumită ,,Arborele problemelor şi necesităţilor tinerilor din localităţile raionului Ialoveni”, ramificat pe următoarele direcţii şi obiective, la care tinerii au sesizat problemele şi au propus soluţii.

  1. Asigurarea accesului tinerilor la educaţie şi informare.

– necesitatea cursurilor de ghidare în carieră pentru clasele IX – XII;

– atelierele de instruire pentru tineri pe diverse teme şi interese, să fie desfăşurate de specialişti versaţi;

– profesorii să desfăşoare lecţii cu elevii într-un mod interativ;

– organizarea vizitelor de studiu şi schimburilor de experienţe între elevi, studenţi, profesori.

  1. Iniţiative comunitare. Instrumente de participare a tinerilor la procesul de luare a deciziilor.

– necesitatea specialiştilor de tineret în localităţi, cu program local de acţiuni pentru tineret şi a strategiilor locale pentru tineret.

– crearea ONG-urilor, a consiliilor locale şi a grupurilor comunitare pentru tineret, care să mobilizeze şi să asigure ocupabilitatea tinerilor.

  1. Sănătatea tinerilor şi viaţa tinerelor familii.

– organizarea campaniilor de informare privind sănătatea reproductivă a tinerilor;

– înfiinţarea ,,Şcolii mămicilor şi tăticilor”;

– centrele de sănătate să dezvolte parteneriatul cu ONG-urile.

  1. Dezvoltarea afacerilor şi locurilor de muncă pentru tineri.

– necesitatea cursurilor de educaţie antreprenorială;

– susţinerea tinerilor antreprenori prin programele de granturi ale PNAET şi ODIMM.

– recunoaşterea voluntariarului ca experienţă de muncă la angajarea tinerilor.

  1. Timpul liber, recreere, cultură şi sport.

– înfinţarea cercurilor de interese;

– instruirea tinerilor voluntari despre diferite oportunităţi

– dezvoltarea parteneriatului între instituţiile statului şi ONG-uri pentru atragerea de fonduri şi implementarea proiectelor culturale.

Prin urmare, după efectuarea acestei analize, participanţii au elaborat Planul de Acţiune pentru Dezvoltarea Politicilor de Tineret în raionul Ialoveni pentru Anul 2015, care cuprinde obiectivele enunţate mai sus şi reflectă un şir de activităţi propuse de structurile de tineret. Acest plan este înaintat spre aprobare administraţiei raionului Ialoveni.

Cea mai interactivă sesiune a forumului ţine de Runda a X – a de Granturi Mici pentru Tineri a Fondului pentru Tineri Ialoveni. Participanţii au fost instruiţi de membrii fondului despre prevederile Ghidului solicitantului de finanţare şi cum se completează corect Formularul de aplicare. După care tinerii au lucrat în grupuri şi au fost consultaţi pentru îmbunătăţirea Ghidului solicitantului de finanţare şi a Formularului de aplicare. S-a insistat asupra majorării sumei solicitate pînă la 7 000 lei per proiect.

Acţiunea s-a finalizat cu decernarea diplomelor de participare şi un pînz cald, oferit de administraţia raionului, iar cheltuielile de deplasare ale participanţilor au fost rambursate de A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Centru Comunitar pentu bătrînii din satul Costești ”Speranța”

Scopul proiectului este îmbunătățire  calității serviciilor sociale, în vederea asigurării unui mediu de viața activ pentru persoanele în etate din satul Costești, acordându-se asistența și sprijin specializat pentru informare socială, terapie ocupațională și petrecerea timpului liber, cât și pentru reducerea unor situații vulnerabile pentru persoanele vârstnice și creșterea gradului de sensibilizare și participare a comunității locale, pentru susținerea persoanelor de vârstă a treia la o viață autonomă și demnă.

Pentru realizarea acestui scop sînt propuse drept obiective:

O1-Îmbunătățirea  condițiilor de recuperare și integrare socială  a 30  de  persoane de vîrsta a treia din satul Costești;

O2-Asigurarea unui sprijin practic și  informațional pentru 30 de persoane în etate în domeniu juridic, social și medical;

O3-Recunoașterea bătrînilor ca o sursă de experiență înaintată și promovarea capacităților lor și demonstrarea că prin implicarea în acțiuni culturale, educative, creative, șansele de participare la viața comunității devin mai sigure si reale.

Acest proiect este implementat de către Asociația Obștească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

discalimer

 

”Apă potabilă de calitate pentru locuitorii satului Costești”

Scopul proiectului este de a contribui la participarea plenară a comunității, la realizarea drepturilor fundamentale ale omului privind accesul la apă și sanitație pentru regiunea Gîrlea din satul Costești.

 

O1- Dezvoltarea capacității Primăriei Costești de a planifica și implementa investiții viabile, prioritizate în infrastructura aprovizionării cu apă;

O2-Mobilizarea comunității și alocarea eficientă a resurselor financiare pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Strategiei socio-economice ale satului Costești pentru anii 2015-2020 privind asigurarea accesibilității serviciilor de aprovizionare cu apă pentru populație;

O3- Reducerea pînă la 5%  către anul 2016 a numărului de persoane fără acces permanent la surse sigure de apă în mahala Gîrla, prin dezvoltarea infrastructurii de apă utilizînd tehnologii prietenoase mediului;

O4-Modernizarea serviciului intercomunitar de gestiune a sistemului de apă.

 

Acest proiect este implementat de către Asociația Obștească Alternativa cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei și Ministerul Afacerilor Externe al Danemarcei/DANIDA.

discalimer