TÎRGUL LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE – UN TÎRG DE CARIERE PENTRU TINERI

13001329_763184113817133_6713174228336748309_nÎn contextul Proiectului major ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2016”, cu genericul ,,Oraşul Ialoveni – Oraşul Tinerilor, Oraşul posibilităţilor”, implementat în parteneriat cu Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, la 15 aprilie 2016 s-a desfăşurat Tîrgul locurilor de muncă vacante, organizat de Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni, Primăria Ialoveni şi Consilul Raional Ialoveni, cu suportul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Republicii Moldova. Este o acţiune de integrare proactivă a tinerilor, frumos găzduită de Casa Raională de Cultură Ialoveni. Scopul evenimentului a fost realizat – ghidarea tinerilor în carieră şi familiarizarea despre oportunităţile de studiere şi absolvire a cursurilor profesionale, dar şi promovarea drepturile socio-economice ale tinerilor pentru accesul facilitat la o muncă decentă şi propulsarea unui dialog constructiv între angajator şi viitorii tineri angajaţi. Astfel, beneficiarii care au participat activ sunt peste 100 de şomeri aflaţi la evidenţa agenţiei şi peste 50 de tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt din raion.

În deschiderea evenimentului, ne-au onorat cu prezenţa şi cu mesaje de salut actorii politicilor de ocupare a tinerilor.

Domnul Sergiu ARMAŞU, Primarul oraşului Ialoveni, a subliniat necesitatea colaborării şi sensibilizării tuturor actorilor socio-economici, misiunea cărora e să ofere suport tinerilor pentru cunoaşterea drepturilor sociale şi să menţinem pe agenda autorităţilor publice şi a societăţii civile oportunităţile de angajare a tinerilor în cîmpul muncii.

Domnul Tudor GRIGORIŢĂ, Vicepreşedintele Raionului Ialoveni, Preşedintele Consiliului Consultativ al AOFM Ialoveni, a menţionat despre identificarea şi analiza necesităţilor tinerilor, consolidarea lucrul cu tineretul, motivarea şi încurajarea tinerilor şi susţinerea iniţiativelor lor.12993579_763183540483857_1986646176555103487_n

Doamna Valentina LUNGU, Director adjunct, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, a vorbit despre cadrul de reglementare a pieţei muncii care este adaptat necesităţilor şi iniţiativelor tinerilor şi are drept fundament prognoza pieţei muncii, educaţia antreprenorială, serviciile de orientare profesională şi vocaţională, dar şi de ghidare în carieră, mai ales pentru tinerii din mediul rural, pentru a le dezvolta competenţele transversale, profesionale, antreprenoriale.

Domnul Veaceslav COJOCARU, inspector principal, Inspecţia de Stat a Muncii, a oferit tinerilor consultaţii în domeniul legislaţiei muncii şi a venit cu îndemnul de consolidare a dialogului civic şi social, care va facilita 12974295_763182657150612_6477352962938877426_ncomunicarea şi coordonarea acţiunilor comune ale actorilor socio-economici şi ale societăţii civile, menite să contribuie la integrarea socio-profesională a tinerilor.

Domnul Petru CODREANU, Director, Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialoveni, a acentuat că, tinerii sunt agenţii schimbării din comunitate. Numai încadraţi în cîmpul muncii, vom cunoaşte rolul şi contribuţia tineretului la dezvoltare. Prin urmare, oferim libertatea, oportunităţile, instrumentele ca tinerii să-şi creeze singuri viitorul. Tinerii sunt pătura socială puternică care îşi asigură singuri necesităţile, dar pregătim tinerii pentru viitor în calitate de investitori şi nu de consumatori. Investim în capitalul uman al tinerilor pentru dezvoltarea economiei şi a comunităţii.

Doamna Valentina PLĂMĂDEALĂ, Viceprimar de Ialoveni a exprimat viziunea actorilor implicaţi în promovarea drepturilor sociale ale tinerilor, care constă în conjugarea eforturilor ca tinerii activi să fie implicaţi atît în procesul decizional, cît şi în elaborarea şi implementarea programelor socio-economice, contribuind la un viitor mai prosper în ţara noastră.

Domnul Segiu GURĂU, Preşedintele A. O. ,,Eco-Răzeni” a prezentat un master – class despre cum se construieşte un model de business social – Întreprinderea Socială ,,Floare de cireş” SRL, deoarece, antreprenoriatul social este un nou concept, o nouă perspectivă de susţinere şi dezvoltare a societăţii.13012849_763181207150757_8133377504473949661_n

După deschiderea oficială, specialiştii AOFM Ialoveni au oferit consultaţiile necesare tinerilor, iar agenţii economici şi-au prezentat ofertele demonstrînd tinerilor lecţii de responsabilitate socială – atunci cînd cetăţenilor activi le pasă, se implică, acţionează şi dezvoltă. Enumerăm entităţile care au participat cu entuziasm la Tîrgul de cariere pentru tineri:

1. SRL ,,Sandriliona”, care a îndulcit cu îngheţată inimile toturor participanţilor şi exprimăm recunoştinţa noastră pentru acest gest frumos.

2. SRL ,,Industrial Manufacturing”;

3. SRL ,,ALTNET”;

4. SRL ,,CHITUMAV”;

5. SRL ,,DUR”;

6. Centrul de Poştă Ialoveni;

7. S.A. ,,FERTILITATEA”, Ialoveni;

8. Întreprinderea Socială ,,FLOARE DE CIREŞ” SRL;

9. SRL ,,BIFRA-ŢURCANU”;

10. SRL ,,NILCOMPRIM”;

11. Î.I. ,,Tihon Gheorghe”;

12. SRL ,,GHILENCOM”;

13. Inspectoratul de Poliţie Ialoveni;

14. SRL ,,TRANSPARENT”;

15. SRL ,,CODRU”;

16. Gradiniţa nr. 5 ,,LICURICI”, Ialoveni;

17. SRL FELICITA-MOBIL;

18. SRL ,,COOPALIMENTAŢIA” Ialoveni;

19. SRL ,,AGRO-IALOVENENII”;

20. S.A. ,,SERVICOMAŞ”;

21. Întreprinderea Piscicolă Costeşti;

22. Întreprinderea SIL-RĂZENI;

23. SRL ,,AUTOSERVICE – AF”;

24. Întreprinderea de Deservire Tehnică Bardar.

13007148_763182830483928_1649679563880698139_nLa finalul evenimentului, moderatorul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret a conchis, că semenea acţiuni demonstrează strategia noastră de a replica valorile şi principiile politicilor de tineret prin parteneriatul consolidat al actorilor de faţă, co-managementul şi asumarea responsabilităţilor în sensul asigurării ocupării eficiente a tinerilor, cultivării cetăţeniei inteligente şi active, co – participarea la dezvoltarea durabilă şi sustenabilă a comunităţilor prin angajarea tinerilor în cîmpul muncii.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>