VIZITA DE STUDIU ÎN DOMENIUL POLITICILOR DE TINERET A FONDULUI PENTRU TINERI IALOVENI ÎN RAIONUL SOROCA

În contextul Proiectului major ,,Ialoveni – Capitala Naţională a Tineretului 2016”, cu genericul ,,Oraşul Ialoveni – Oraşul Tinerilor, Oraşul sorocaPosibilităţilor”, la 04 mai 2016 echipa Fondului pentru Tineri Ialoveni şi a Consiliului Raional de Tineret Ialoveni a efectuat o vizită de studiu în domeniul politicilor de tineret în raionul Soroca, cu suportul Consiliului Raional Ialoveni şi A. O. ,,Eco-Răzeni”.

Activitatea a început la Centrul de Resurse pentru Tineret ,,Dacia”, unde s-a desfăşurat un dialog constructiv între echipele de tineri din Ialoveni şi Soroca cu domnul Mihai MÎŢU, Preşedintele Raionului Soroca, care a subliniat că, Centrul de Resurse pentru Tineret ,,Dacia”, prin programele realizate, promovează tradiţiile frumoase în domeniul tineretului, modul activ de viaţă al tinerilor, participarea şi activismul tinerilor. Totodată, Domnia Sa a menţionat că, va împrumuta o bună practică de la Ialoveni – de a identifica tineri activi şi entuziaşti în localităţi pentru a crea Consiliul Raional de Tineret Soroca. Apoi, pentru a dezvolta spiritul de competitivitate, a îndemnat tinerii să facă studii şi să muncească aici, la noi acasă.

Cu vocaţie şi dăruire, doamna Stela BABICI, Director executiv, Centrul de Resurse pentru Tineret ,,Dacia”, a împărtăşit cu ialovenenii rezultatele unui deceniu de experienţă în domeniul politicilor educaţionale şi de tineret. ,,Centrul ,,Dacia” se bucură de susţinerea generoasă a Primăriei Soroca – care ne-a oferit clădirea în anul 2003, a Consiliului Raional Soroca – care asigură întreţinerea edificiului, dar şi a Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova – care ne oferă suport prin programul de granturi, deoarece Centrul ,,Dacia” deţine secretariatul Reţelei Naţionale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, din care fac parte 54 de asociaţii obşteşti şi instituţii publice”. După cum a menţionat doamna BABICI, misiunea centrului e de-a elabora, implementa, promova, multiplica, politici, strategii, metodologii, instrumente inovative, pragmatice, pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tinerilor. În acest sens, sunt realizate proiectele:

  • ,,Incluziunea tinerilor de etnie romă”, implementat în parteneriat cu Fundaţia ,,Soros” şi UNICEF, cu efectuarea unui studiu despre problemele persoanelor de etnie romă, şi şcolarizării lor. De asemenea, s-au organizat activităţi de dezbateri cu tinerii romi, dar şi excursii pentru ei la Grădina Zoologică şi la diferite mănăstiri din ţară.
  • ,,Centrul de Plasament pentru Tineri” – un proiect reuşit şi cu impact în comunitate;
  • Din anul 2013, se implementează Programul ,,Fondul pentru Tineri Soroca”, iar finanţatorii sunt: Fundaţia Est-Europeană, Consiliul Raional Soroca şi Primăria Soroca. Au desfăşurat 4 runde de granturi mici pentru tineri, cu implementarea a 31 de proiecte şi acum demarează a cincea rundă, care va finanţa 9 proiecte – 3 în oraşul Soroca şi 6 în localităţile rurale. Proiectele grupurilor de iniţiativă ale tinerilor ţin de modul sănătos de viaţă, promovarea sportului şi a tradiţiilor etnofolclorice, susţinerea activismului tinerilor şi a paginilor web, crearea bibliotecilor stradale, atît în parcuri, cît şi la liceele teoretice ,,Ion Creangă” şi ,,Constantin Stere”, crearea Centrului de Informare pentru Tineri în Gimnaziul Rubleniţa, amenajarea sălii de sport Şolcani, instalarea unei mese de tenis în Parcul Bădiceni pentru petrecerea timpului liber al tinerilor.

Tradiţional, echipa Fondului pentru Tineri Soroca organizează multe evenimente de colectare a fondurilor: organizarea de discoteci în localităţile raionului, ,,Loteria Dragobetelor” – care include 4 cine romantice pentru cele 4 cupluri învingătoare; ,,Caravana de Crăciun – cu distribuirea cadourilor pentru familiile social-vulnerabile; ,,Carnavalul de Iarnă” şi ,,Cinema” – cu adunarea banilor din vînzarea biletelor; ,,Festivalul Naţional al Mărului” – cu vinderea obiectelor de artizanat; ,,Spectacolul Muzical ,,Trend – urile Hair Styling”” – un concurs al celor mai splendide coafuri pentru femei şi bărbaţi; ,,Redeschiderea Cetăţii Soroca” – cu vinderea obiectelor de ceramică; ,,Jocul ,,Mafia – Club”” – organizat în fiecare joi într-un local, cu vinderea cardurilor de participare.

Cu avînt civic, membrii Fondului pentru Tineri Soroca au prezentat structura şi activitatea comisiilor fondului din care fac parte. Spre exemplu, Comisia de selectare a proiectelor depuse spre finanţare, cuprinde 9 membri şi este instituită prin ordinul directorului executiv.

Cu entuziasm, Maria LEVINTE şi Maria CODREANU, membre ale Fondului pentru Tineri Ialoveni au vorbit despre criteriile de selecţie a proiectelor: fezabilitatea ideii, gradul de implicare al tinerilor în iniţierea şi realizarea proiectului, raportul cost-beneficiu, impactul, parteneriate şi originalitatea. De asemenea, împreună cu Cătălin ŞEREMET, membru al fondului, au descris în detalii fiecare etapă din calendarul concursului de finanţare, care include procesul de selecţie şi analiză a proiectelor, festivitatea de lansare a rundei şi de semnare a acordurilor de colaborare şi a certificatelor de grant, de asemenea, implementarea şi monitorizarea, raportarea şi evaluarea finală a proiectelor.

În mesajul său, domnul Victor PLETOSU, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, a salutat respectuos gazdele din partea administraţiei raionului Ialoveni şi a A. O. ,,Eco – Răzeni”, menţionînd că, ,,Ne focalizăm pe participarea tinerilor – principalul indicator al politicilor de tineret, care confirmă, efortul comun, parteneriatul şi co-managementul actorilor, pentru a susţine şi a stimula voluntariatul, liderismul, activismul şi iniţiativele tinerilor, precum este Programul ,,Fondul pentru Tineri Ialoveni”, implementat din anul 2010 de A. O. ,,Eco – Răzeni”, Consiliul Raional Ialoveni, Fundaţia Est – Europeană din Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova, cu desfăşurarea a 12 runde de granturi mici pentru tineri, cu realizarea a 147 proiecte în 22 localităţi ale raionului – indicator ce relevă potenţialul uman, valoric, creator al elevilor şi tinerilor. Dacă tineretul studios participă, comunităţile se dezvoltă”. Alături de colegul său, Andrei JITNIUC, specialist principal în domeniul politicilor de tineret, Consiliul Raional Soroca, au relatat despre acţiunile desfăşurate în cadrul proiectului ,,Capitala Tineretului” pentru anii 2013 – Ialoveni, 2014 – Soroca şi 2016 – Ialoveni.

După masa rotundă, tinerii au vizitat bibliotecile stradale din parcurile ,,Mihai Eminescu” şi ,,Grigore Vieru”, dar şi locurile turistice pitoreşti, ghidaţi cu multă grijă, de Iraida MATEI, consilier local Soroca şi coordonator de programe, Centrul de Resurse pentru Tineret ,,Dacia”. Prin urmare, am admirat  frumuseţea impunătoare a Cetăţii Soroca de pe malul Nistrului, a Mănăstirii Cosăuţi şi ,,Lumînarea Recunoştinţei” – cu studierea istoriei acestor monumente naţionale de cultură şi arhitectură. Ne-au trezit interes atelierele meşterilor iscusiţi în piatră de Cosăuţi.

La finalul vizitei de studiu, pentru a consolida colaborarea şi comunicarea, tinerii soroceni şi tinerii ialoveneni au convenit de a încheia un acord de colaborare între Fondul pentru Tineri Ialoveni şi Fondul pentru Tineri Soroca. De asemenea, pentru viitor, vor fi semnate acorduri de colaborare între consiliile de tineret din raionul Ialoveni şi raionul Soroca. Echipa Fondului pentru Tineri Soroca este invitată să participe cu prezentări de proiecte reuşite în cadrul Concursului ,,Topul Proiectelor de Succes”, care se va desfăşura la data de 23 iunie, la Gala Bunelor Practici ,,Instrumente de participare a tinerilor la dezvoltarea comunităţii”.

Exprimăm recunoştinţa noastră Centrului de Resurse pentru Tineret ,,Dacia” pentru organizarea la cel mai înalt nivel a vizitei de studiu, asigurînd un prînz atît de gustos participanţilor, precum şi administraţiei raionului Ialoveni, care a găsit posibităţi şi a oferit transportul pentru deplasarea echipei de 16 membri ai Fondului pentru Tineri Ialoveni.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *

Poți folosi aceste etichete și atribute HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>